Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 25.1.2011

Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 2010 työllisyys ja työttömyys olivat lähellä vuoden takaista tasoa. Työllisiä oli 13 000 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Työttömyysaste oli sama 7,9 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työllisten määrä oli 18 000 suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se vuonna 2009 oli 8,2 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/12

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2010/12

Työllisiä oli vuoden 2010 joulukuussa 2 397 000, mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (± 31 000). Työllisiä miehiä oli 21 000 enemmän, kun taas työllisiä naisia oli 34 000 vähemmän kuin joulukuussa 2009. Työllisten määrä lisääntyi Itä-Suomen ja Lounais-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueella ja väheni Etelä- ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen (AVI) alueella.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 66,6 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 1,1 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin, kun taas naisten työllisyysaste laski 1,8 prosenttiyksikköä 65,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2010 joulukuussa 204 000, mikä oli lähes yhtä paljon kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyysaste oli joulukuussa 7,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli joulukuussa 8,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,2 ja naisten 7,5 prosenttia.15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 19,1 prosenttia, mikä oli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,8 prosenttia. Työttömyysaste oli suurin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, 10,0 prosenttia.

Työvoimaan kuulumattomien 15–74-vuotiaiden naisten määrä kasvoi 38 000:lla edellisen vuoden joulukuusta.

Työllisyyden muutokset 2010/12 – 2009/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/12 2009/12 2010/12 - 2009/12
1000 henkeä Prosenttia (%)
15–74-vuotias väestö 4 051 4 034 0,4
Työvoima yhteensä 2 602 2 616 –0,6
Työlliset yhteensä 2 397 2 410 –0,5
– palkansaajat 2 073 2 079 –0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 332 –2,2
Työttömät 204 206 –0,8
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 449 1 418 2,2
  Prosenttia (%) Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste (15–64–vuotiaat), % 66,6 67,0 –0,3
Työttömyysaste, % 7,9 7,9 0,0
Työvoimaosuus, % 64,2 64,9 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 426 000 henkeä, mikä oli 18 000 enemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi talonrakentamisen, koulutuksen ja sosiaalihuollon avopalvelujen toimialoilla. Työllisten määrä väheni teollisuudessa ja maataloudessa.

Työttömiä oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 195 000 henkeä, mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuoden 2009 loka-joulukuussa. Vuoden viimeisen neljänneksen työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2009 vastaavaan aikaan.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä oli noin 1,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2010/IV – 2009/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi/Neljännes Muutos
2010/IV 2009/IV 2010/IV - 2009/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 621 2 623 –0,1
Työlliset yhteensä 2 426 2 408 0,7
Työttömät, yhteensä 195 215 –9,4
– miehet 109 119 –8,9
– naiset 86 96 –10,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2010 vuosikeskiarvot

Työllisiä vuonna 2010 oli keskimäärin 2 447 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuonna 2009. Työllisten miesten määrä oli lähes ennallaan ja työllisten naisten määrä väheni 14 000 henkeä. Vuoden 2010 työllisyysaste oli 67,8 prosenttia, kun se vuonna 2009 oli 68,3 prosenttia.

Vuoden 2010 työttömyysaste oli 8,4 prosenttia. Vuoden 2009 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia ja vuonna 2008 se oli 6,4 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2010 keskimäärin 224 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuonna 2009.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2010 oli yhden prosentin suurempi kuin vuonna 2009. Työpanoksen määrä työllistä kohti kasvoi hieman.

Yleiskatsaus vuoden 2010 vuositiedoista julkaistaan 15.2.2011.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2010 lopussa kaikkiaan 269 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Etelä-Pohjanmaalla (-21 %), Pohjanmaalla (-19 %), Pirkanmaalla (-13 %) ja Pohjois-Karjalassa (-13 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli joulukuun lopussa yhteensä 84 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 33 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2010/12 – 2009/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/12 2009/12 2010/12 - 2009/12
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työttömät työnhakijat 269 301 –10,4
– yli vuoden työttömänä olleet 58 47 23,0
Toimenpiteillä yhteensä 84 75 11,5
– tukitoimenpitein työllistetyt 35 31 14,1
– työvoimakoulutuksessa 32 29 10,3
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 15 8,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 33 26 25,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen päivitetyt taulukot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html

Työvoimatutkimuksen aikasarjatiedot 2000–2009 http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_fi.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Menetelmäseloste lomautetuista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Kausitasoitetusta trendistä: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2010-06-18_men_003.html

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index.html


Lähde: Työvoimatutkimus 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (578,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/12/tyti_2010_12_2011-01-25_tie_001_fi.html