Liitetaulukko 2. Määräaikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 332 310 329 19 6,1
Yksityinen sektori 183 162 177 15 9,1
Julkinen sektori 147 146 150 3 2,3
- valtio 36 36 39 3 8,7
- kunta 111 111 111 0 0,2
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 123 109 129 20 18,3
Yksityinen sektori 84 72 88 16 22,0
Julkinen sektori 38 36 40 4 10,3
- valtio 19 17 17 0 -2,7
- kunta 20 19 23 4 22,1
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 209 201 200 -1 -0,5
Yksityinen sektori 98 90 89 -1 -1,3
Julkinen sektori 109 110 110 0 -0,4
- valtio 18 18 22 4 19,4
- kunta 92 92 88 -4 -4,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 2. Määräaikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_002_fi.html