Liitetaulukko 3. Määräaikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 332 310 329 19 6,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 7 6 7 1 13,8
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 35 23 29 6 26,3
F Rakentaminen 41-43 16 13 13 1 4,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 30 28 31 4 14,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 12 10 10 0 -3,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 12 12 12 0 -2,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 7 6 7 1 22,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 5 5 6 1 28,1
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 30 28 33 5 17,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 15 14 14 0 -3,5
P Koulutus 85 47 46 48 1 3,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 83 86 84 -2 -2,8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 31 31 32 2 5,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 3. Määräaikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_003_fi.html