Liitetaulukko 7. Osa-aikaiset työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 338 343 358 15 4,3
Yksityinen sektori 266 269 278 9 3,2
Julkinen sektori 69 73 77 4 5,7
- valtio 12 12 11 -1 -7,5
- kunta 57 60 65 5 8,4
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 116 115 125 10 8,8
Yksityinen sektori 102 101 108 7 7,2
Julkinen sektori 13 14 16 2 15,7
- valtio 4 5 4 -1 -18,2
- kunta 9 9 12 3 33,4
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 221 228 232 5 2,0
Yksityinen sektori 164 168 170 1 0,8
Julkinen sektori 56 59 61 2 3,3
- valtio 8 8 8 0 -0,9
- kunta 48 51 53 2 4,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 7. Osa-aikaiset työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_007_fi.html