Liitetaulukko 8. Osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 279 283 294 11 4,1
Yksityinen sektori 208 208 214 5 2,6
Julkinen sektori 69 73 77 4 5,9
- valtio 12 12 11 -1 -7,8
- kunta 57 60 66 5 8,7
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 84 81 88 7 8,1
Yksityinen sektori 70 67 70 4 5,4
Julkinen sektori 13 14 16 2 16,7
- valtio 4 5 4 -1 -18,2
- kunta 9 9 12 3 35,0
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 195 202 207 5 2,4
Yksityinen sektori 138 142 144 2 1,3
Julkinen sektori 56 59 61 2 3,4
- valtio 8 8 8 0 -1,4
- kunta 48 51 53 2 4,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 8. Osa-aikaiset palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_008_fi.html