Liitetaulukko 9. Osa-aikaiset työlliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 338 343 358 15 4,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 23 23 23 0 0,5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 21 20 20 0 -1,3
F Rakentaminen 41-43 8 9 10 0 5,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 64 63 66 3 5,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 19 18 20 1 7,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 25 24 24 0 -0,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 10 9 10 1 7,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 7 8 9 1 13,6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 37 40 44 5 11,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 7 7 7 -1 -7,1
P Koulutus 85 25 27 26 -2 -5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 53 56 60 4 7,8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 36 36 37 0 1,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 9. Osa-aikaiset työlliset toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_009_fi.html