Liitetaulukko 10. Osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 279 283 294 11 4,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 5 5 4 0 -9,3
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 17 16 17 1 3,6
F Rakentaminen 41-43 5 5 5 0 6,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 59 58 61 3 5,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 18 16 17 1 4,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23 23 23 -1 -2,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 8 8 8 0 0,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 7 6 7 1 9,2
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 27 29 34 5 15,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 7 7 7 0 -5,6
P Koulutus 85 24 26 25 -1 -4,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 48 51 55 4 7,1
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 28 28 28 -1 -2,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 10. Osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_010_fi.html