Liitetaulukko 11. Osa-aikaiset työlliset sukupuolen ja osa-aikatyön syyn mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Osa-aikatyön syy          
Sukupuolet yhteensä Osa-aikaiset yhteensä 338 343 358 15 4,3
Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla 87 93 95 2 1,8
Opiskelee 100 93 92 -1 -1,4
Hoitaa omia lapsia tai muita omaisia 28 29 31 3 8,9
Terveydellisistä syystä 24 27 32 5 20,4
Haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatyötä 99 100 107 6 6,1
Miehet Osa-aikaiset yhteensä 116 115 125 10 8,8
Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla 25 29 30 1 3,1
Opiskelee 36 35 35 0 0,2
Hoitaa omia lapsia tai muita omaisia 1 1 1 0 .
Terveydellisistä syystä 10 10 13 3 28,8
Haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatyötä 44 40 46 6 15,4
Naiset Osa-aikaiset yhteensä 221 228 232 5 2,0
Kokoaikatyötä ei ollut tarjolla 62 64 65 1 1,3
Opiskelee 64 58 57 -1 -2,4
Hoitaa omia lapsia tai muita omaisia 26 28 30 2 8,8
Terveydellisistä syystä 14 17 19 3 15,3
Haluaa muusta syystä tehdä osa-aikatyötä 55 61 61 0 0,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 11. Osa-aikaiset työlliset sukupuolen ja osa-aikatyön syyn mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_011_fi.html