Liitetaulukko 14. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 2 447 156 300 1 626 148 203
Palkansaajat yhteensä 2 120 122 250 1 540 116 82
- ylemmät toimihenkilöt 626 22 60 439 63 39
- alemmat toimihenkilöt 805 55 117 587 26 17
- työntekijät 682 43 72 511 27 26
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 328 34 49 86 31 121
Miehet Työlliset yhteensä 1 259 58 106 833 99 155
Palkansaajat yhteensä 1 038 39 77 778 79 61
- ylemmät toimihenkilöt 343 9 23 241 41 28
- alemmat toimihenkilöt 213 11 18 161 13 9
- työntekijät 478 19 35 374 24 23
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 221 19 29 55 20 94
Naiset Työlliset yhteensä 1 188 98 194 793 49 48
Palkansaajat yhteensä 1 082 83 173 762 38 21
- ylemmät toimihenkilöt 283 13 37 198 22 11
- alemmat toimihenkilöt 592 44 99 426 13 8
- työntekijät 203 24 36 136 3 2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 107 15 21 31 11 27

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 14. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_014_fi.html