Liitetaulukko 16. Miespalkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Miespalkansaajat, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Työnantajasektori              
Työnantajasektorit yhteensä Palkansaajat yhteensä 1 038 39 77 778 79 61
- ylemmät toimihenkilöt 343 9 23 241 41 28
- alemmat toimihenkilöt 213 11 18 161 13 9
- työntekijät 478 19 35 374 24 23
Yksityinen sektori Palkansaajat yhteensä 849 31 56 639 66 55
- ylemmät toimihenkilöt 250 5 10 178 33 23
- alemmat toimihenkilöt 161 9 15 117 12 9
- työntekijät 436 17 30 343 21 23
Julkinen sektori Palkansaajat yhteensä 185 7 21 138 12 6
- ylemmät toimihenkilöt 92 4 12 62 9 5
- alemmat toimihenkilöt 51 2 3 44 1 0
- työntekijät 42 2 5 31 3 1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 16. Miespalkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_016_fi.html