Liitetaulukko 17. Naispalkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Naispalkansaajat, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Työnantajasektori              
Työnantajasektorit yhteensä Palkansaajat yhteensä 1 082 83 173 762 38 21
- ylemmät toimihenkilöt 283 13 37 198 22 11
- alemmat toimihenkilöt 592 44 99 426 13 8
- työntekijät 203 24 36 136 3 2
Yksityinen sektori Palkansaajat yhteensä 598 59 110 392 22 12
- ylemmät toimihenkilöt 131 7 14 91 13 6
- alemmat toimihenkilöt 316 31 67 205 6 4
- työntekijät 149 20 28 95 2 2
Julkinen sektori Palkansaajat yhteensä 478 23 62 367 16 9
- ylemmät toimihenkilöt 151 6 23 107 9 5
- alemmat toimihenkilöt 273 12 31 218 7 3
- työntekijät 53 4 8 41 0 0

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 17. Naispalkansaajat päätyön säännöllisen viikkotyöajan, työnantajasektorin ja sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_017_fi.html