Liitetaulukko 18. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Toimiala TOL 2008            
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 156 300 1 626 148 203
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 11 16 38 10 38
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 388 7 20 322 21 17
F Rakentaminen 41-43 172 4 8 123 11 25
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 298 24 55 171 19 27
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 9 16 88 15 27
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 11 17 43 2 9
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 4 8 69 7 7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 4 6 47 7 6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 250 20 32 164 15 17
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 3 5 98 8 2
P Koulutus 85 174 11 43 101 11 7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 379 24 49 283 12 9
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 139 21 24 74 8 11

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 18. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_018_fi.html