Liitetaulukko 20. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattiluokitus 2001      
Ammatit yhteensä 36,5 38,3 34,9
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 40,7 41,5 39,3
2 Erityisasiantuntijat 36,8 37,7 35,8
3 Asiantuntijat 36,6 38,2 35,7
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 35,0 35,9 34,8
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 33,6 34,7 33,3
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 35,8 36,6 34,9
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 39,1 39,3 36,7
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 39,8 40,1 38,1
9 Muut työntekijät 32,6 33,9 31,4
0 Sotilaat 39,8 40,0 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 20. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_020_fi.html