Liitetaulukko 21. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattiluokitus 2001      
Ammatit yhteensä 39,1 40,0 38,2
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 41,5 42,1 40,4
2 Erityisasiantuntijat 38,5 39,0 37,9
3 Asiantuntijat 38,7 39,8 38,0
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 37,8 38,2 37,6
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 38,2 38,8 38,0
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 39,4 40,3 38,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 40,0 40,0 39,2
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 40,9 41,2 39,6
9 Muut työntekijät 38,2 38,8 37,6
0 Sotilaat 40,0 40,0 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 21. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_021_fi.html