Liitetaulukko 22. Osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattiluokitus 2001      
Ammatit yhteensä 20,4 19,5 20,8
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 20,8 18,8 22,3
2 Erityisasiantuntijat 19,7 19,0 20,0
3 Asiantuntijat 20,5 18,3 21,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 20,9 20,5 21,0
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 21,6 20,5 21,8
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 20,3 19,0 21,4
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 21,3 21,2 21,4
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 22,0 22,0 21,9
9 Muut työntekijät 17,9 17,9 17,9
0 Sotilaat . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Olga Kambur (09) 1734 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työsuhteet ja työajat vuonna 2010 2010, Liitetaulukko 22. Osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/15/tyti_2010_15_2011-06-07_tau_022_fi.html