Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työhön osallistumisesta sekä työajoista. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen kuukausittain tehtävä haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia. Tutkimuksen tilastotiedot ovat siten kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Työvoimatutkimuksen vuositietojen julkistamistapa on uudistunut vuonna 2009. Vuositietoja julkaistaan kahdessa tai kolmessa vuoden mittaan ilmestyvässä vuosikatsauksessa sekä käsillä olevassa vuosijulkaisussa. Ensimmäinen vuosikatsaus käsittelee työllisyydessä ja työttömyydessä tapahtuneita muutoksia. Tämä yleiskatsaus ilmestyy alkuvuodesta (tänä vuonna 15.2.2011). Toisessa kesäkuussa (7.6.2011) ilmestyvässä vuosikatsauksessa tarkastellaan työsuhteita ja työaikoja. Työvoimatutkimuksen kotitalousosan tietoihin perustuvaa katsausta ei julkaista tänä vuonna, vaan se ilmestyy seuraavan kerran syksyllä 2012. Vuoden 2011 aikana julkaistut kaksi katsausta on tässä vuosijulkaisussa koottu yhteen.

Katsausosan lisäksi tämä julkaisu sisältää työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja vuosilta 2001–2010 ja 2006–2010 sekä vuotta 2010 koskevia vuositietoja.

Vuosikatsaukset ja käsillä oleva vuosijulkaisu ovat saatavilla tilaston kotisivulla ( www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus ). Vuosijulkaisu ilmestyy myös painettuna.

Työvoimatutkimuksen kotisivuilla on saatavilla kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta ( http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp ).


Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_kat_001_fi.html