Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 82 3,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 5 4,1
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 388 7 1,7
F Rakentaminen 41-43 172 3 1,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 298 8 2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 5 2,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 83 3 3,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 3 3,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 2 3,1
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 250 9 3,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 3 2,4
P Koulutus 85 174 11 6,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 379 14 3,8
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 139 8 5,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_036_fi.html