Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 120 211 10,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 4 11,1
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 367 35 9,6
F Rakentaminen 41-43 132 17 13,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 258 24 9,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 20 15,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 71 7 10,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 86 10 11,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 64 6 9,9
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 207 22 10,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 11 9,1
P Koulutus 85 170 11 6,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 362 33 9,2
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 104 10 9,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2001-2010 2010, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tau_037_fi.html