Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Työvoiman ulkopuolella olevien naisten määrä kasvoi

Työikäisen väestön määrä kasvoi Suomessa 19 000 hengellä vuodesta 2009 vuoteen 2010. Vuonna 2010 Suomen väestöstä työikäisiä 15–74-vuotiaita oli 4 043 000 henkeä. Eniten kasvoi 55–64-vuotiaiden määrä (14 000). 55–64-vuotiaat muodostavatkin suurimman ikäryhmän työikäisistä (kuvio 9).

Vaikka työikäisten määrä kasvoi, väheni työvoima 6 000 hengellä vuonna 2010. Työvoiman ulkopuolella oli 1 372 000 henkeä. Määrä kasvoi 25 000 hengellä, josta valtaosa oli naisia (23 000). Eniten kasvoi työvoiman ulkopuolella olevien 25–34-vuotiaiden määrä. Yleisimmin tästä ikäryhmästä oli siirrytty joko opiskelemaan tai hoitamaan omia lapsia tai muuta omaista. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä vähentyi edelleen 55–64-vuotiaiden ryhmässä.

Työvoimaosuus kasvoi 55–64- ja 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä noin prosenttiyksikön. Tätä nuoremmissa ikäryhmissä työvoimaosuus pysyi ennallaan tai laski hivenen vuosien 2009 ja 2010 välillä.

Kuvio 9. Työikäinen väestö ja työvoima iän mukaan vuonna 2010

Kuvio 9. Työikäinen väestö ja työvoima iän mukaan vuonna 2010

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, 3. Työvoiman ulkopuolella olevien naisten määrä kasvoi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_kat_003_fi.html