Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työmarkkina-asema          
Sukupuolet yhteensä Väestö yhteensä 4 004 4 025 4 043 19 0,5
Työvoima yhteensä 2 703 2 678 2 672 -6 -0,2
- työlliset 2 531 2 457 2 447 -10 -0,4
- työttömät 172 221 224 3 1,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 301 1 347 1 372 25 1,9
Miehet Väestö yhteensä 2 003 2 014 2 024 10 0,5
Työvoima yhteensä 1 400 1 377 1 385 8 0,6
- työlliset 1 315 1 255 1 259 4 0,3
- työttömät 85 122 126 4 2,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 603 637 639 2 0,3
Naiset Väestö yhteensä 2 001 2 011 2 020 9 0,4
Työvoima yhteensä 1 303 1 301 1 287 -14 -1,1
- työlliset 1 216 1 202 1 188 -14 -1,2
- työttömät 87 99 98 0 -0,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 698 710 733 23 3,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 2. Väestö työmarkkina-aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_002_fi.html