Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Sosioekonominen asema          
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 2 531 2 457 2 447 -10 -0,4
Palkansaajat yhteensä 2 207 2 123 2 120 -3 -0,1
- ylemmät toimihenkilöt 607 603 626 23 3,8
- alemmat toimihenkilöt 830 816 805 -11 -1,4
- työntekijät 764 697 682 -15 -2,2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 324 334 328 -7 -2,0
- joista yrittäjäperheenjäseniä 13 13 14 0 2,8
Miehet Työlliset yhteensä 1 315 1 255 1 259 4 0,3
Palkansaajat yhteensä 1 095 1 029 1 038 9 0,9
- ylemmät toimihenkilöt 329 324 343 19 6,0
- alemmat toimihenkilöt 219 212 213 1 0,4
- työntekijät 543 490 478 -11 -2,3
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 220 226 221 -5 -2,0
- joista yrittäjäperheenjäseniä 8 8 8 -1 -6,3
Naiset Työlliset yhteensä 1 216 1 202 1 188 -14 -1,2
Palkansaajat yhteensä 1 112 1 094 1 082 -12 -1,1
- ylemmät toimihenkilöt 279 279 283 4 1,3
- alemmat toimihenkilöt 610 604 592 -12 -2,0
- työntekijät 221 207 203 -4 -1,9
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 104 109 107 -2 -1,9
- joista yrittäjäperheenjäseniä 5 5 6 1 18,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_008_fi.html