Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 531 2 457 2 447 -10 -0,4
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 119 119 115 -3 -2,8
Maatalous 01 88 88 84 -4 -4,8
C Teollisuus 10-33 417 379 362 -17 -4,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 46 45 -1 -1,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 72 60 59 -1 -2,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 53 52 49 -3 -5,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 68 63 61 -3 -4,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 135 121 115 -6 -5,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 39 37 33 -3 -9,2
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 26 -1 -2,1
F Rakentaminen 41-43 186 175 172 -3 -1,5
Talonrakentaminen 41 69 59 61 2 2,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 96 93 91 -2 -1,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 311 296 298 2 0,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 47 41 41 0 -0,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 101 90 93 3 3,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 162 165 164 0 -0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 153 153 156 3 1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 98 101 101 0 0,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 52 55 2 4,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 88 85 83 -2 -2,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 94 95 1 1,5
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 70 71 0 0,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 151 146 150 4 2,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 60 58 56 -1 -2,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 98 100 2 1,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 60 60 61 1 1,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 117 0 0,4
P Koulutus 85 165 164 174 10 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 382 388 379 -10 -2,4
Terveyspalvelut 86 179 185 179 -6 -3,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 76 79 79 0 -0,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 124 121 -3 -2,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 52 53 55 2 3,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 85 84 -1 -1,1
X Toimiala tuntematon 00 12 9 12 2 25,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 10. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_010_fi.html