Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4210,6 3958,5 3998,2 39,7 1,0
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 250,8 244,9 239,6 -5,3 -2,2
Maatalous 01 196,1 192,5 183,9 -8,6 -4,5
C Teollisuus 10-33 723,2 609,5 605,6 -3,9 -0,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 85,9 74,5 73,8 -0,7 -0,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 120,1 95,7 94,5 -1,2 -1,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 89,2 82,6 82,6 0,0 0,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 122,5 99,7 102,8 3,1 3,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 238,8 197,0 195,2 -1,8 -0,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 66,6 60,0 56,7 -3,3 -5,6
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43,8 44,5 43,8 -0,8 -1,7
F Rakentaminen 41-43 342,1 308,6 313,1 4,4 1,4
Talonrakentaminen 41 125,0 103,1 109,5 6,4 6,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 178,0 167,1 168,4 1,3 0,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 518,5 481,1 491,0 10,0 2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 84,9 73,7 78,1 4,4 6,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 182,5 155,5 158,9 3,4 2,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 251,1 251,9 254,0 2,1 0,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 270,7 262,1 271,3 9,2 3,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 186,0 185,2 189,5 4,3 2,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 84,8 76,9 81,8 4,9 6,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 141,9 132,6 130,4 -2,2 -1,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 153,7 151,4 158,3 6,9 4,6
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 119,7 114,0 112,8 -1,3 -1,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 256,5 234,4 241,0 6,6 2,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 104,5 94,9 92,6 -2,3 -2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 161,0 154,7 155,4 0,7 0,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 94,0 94,4 94,8 0,4 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 188,8 186,2 184,5 -1,7 -0,9
P Koulutus 85 231,6 225,4 245,7 20,3 9,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 582,6 588,2 577,0 -11,2 -1,9
Terveyspalvelut 86 270,7 281,3 272,3 -9,0 -3,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 123,1 124,3 126,9 2,6 2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 188,7 182,5 177,7 -4,8 -2,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 74,8 76,6 80,7 4,1 5,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 133,0 128,9 130,0 1,1 0,8
X Toimiala tuntematon 00 17,9 15,3 18,0 2,8 18,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 11. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_011_fi.html