Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 531 2 457 2 447 -10 -0,4
Yksityinen sektori 1 856 1 794 1 774 -19 -1,1
Julkinen sektori 666 657 663 6 0,9
- valtio 157 155 153 -2 -1,2
- kunta 509 502 510 8 1,6
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 315 1 255 1 259 4 0,3
Yksityinen sektori 1 124 1 070 1 070 0 0,0
Julkinen sektori 187 182 185 3 1,4
- valtio 79 76 74 -2 -3,1
- kunta 107 106 111 5 4,7
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 216 1 202 1 188 -14 -1,2
Yksityinen sektori 732 724 704 -20 -2,7
Julkinen sektori 479 475 478 4 0,7
- valtio 78 79 79 1 0,7
- kunta 402 396 399 3 0,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_012_fi.html