Liitetaulukko 13. Työlliset sukupuolen ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2009 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Aluehallintovirasto        
Sukupuolet yhteensä Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 2 457 2 447 -10 -0,4
Etelä-Suomen AVI 1 084 1 079 -5 -0,5
Lounais-Suomen AVI 319 311 -8 -2,5
Itä-Suomen AVI 229 236 7 2,9
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 534 533 -1 -0,3
Pohjois-Suomen AVI 202 199 -2 -1,2
Lapin AVI 74 74 0 0,0
Miehet Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 1 255 1 259 4 0,3
Etelä-Suomen AVI 546 546 0 0,0
Lounais-Suomen AVI 161 159 -1 -0,8
Itä-Suomen AVI 118 123 6 4,7
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 279 280 1 0,4
Pohjois-Suomen AVI 106 105 -1 -1,1
Lapin AVI 38 38 0 -0,5
Naiset Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 1 202 1 188 -14 -1,2
Etelä-Suomen AVI 538 533 -5 -0,9
Lounais-Suomen AVI 159 152 -7 -4,1
Itä-Suomen AVI 112 113 1 1,0
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 255 253 -3 -1,0
Pohjois-Suomen AVI 96 94 -1 -1,4
Lapin AVI 37 37 0 0,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 13. Työlliset sukupuolen ja aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2009 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_013_fi.html