Liitetaulukko 16. Osa-aikatyöllisten osuus kaikista työllisistä sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat, %

  Vuosi Muutos
2008 2009 2010 2009/2010
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuolet yhteensä 13,3 14,0 14,6 0,7
Miehet 8,9 9,2 10,0 0,8
Naiset 18,2 19,0 19,6 0,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 16. Osa-aikatyöllisten osuus kaikista työllisistä sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_016_fi.html