Liitetaulukko 17. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 207 2 123 2 120 -3 -0,1
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 40 38 39 1 1,9
Maatalous 01 17 18 17 -1 -3,6
C Teollisuus 10-33 392 355 341 -15 -4,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 41 41 0 -1,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 67 55 55 0 -0,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 51 48 -3 -6,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 58 56 -2 -3,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 132 118 113 -5 -4,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 32 28 -4 -11,8
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 26 26 0 -1,7
F Rakentaminen 41-43 145 132 132 -1 -0,4
Talonrakentaminen 41 52 42 45 3 7,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 73 68 68 -1 -0,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 271 257 258 1 0,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 38 34 32 -1 -3,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 91 80 82 2 2,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 143 143 144 0 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 132 129 131 2 1,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 78 77 77 0 0,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 51 53 2 3,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 74 71 -3 -3,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 86 86 0 -0,2
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 66 64 64 0 -0,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 119 116 120 5 3,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 53 50 50 -1 -1,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 91 84 87 3 3,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 51 54 2 4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 116 117 1 0,6
P Koulutus 85 161 161 170 10 6,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 364 369 362 -6 -1,7
Terveyspalvelut 86 168 173 167 -5 -3,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 74 77 78 1 1,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 118 117 -2 -1,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 40 41 43 1 2,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 65 62 -3 -4,3
X Toimiala tuntematon 00 11 8 11 3 33,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 17. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_017_fi.html