Liitetaulukko 18. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3553,6 3302,0 3357,9 56,0 1,7
A-B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 75,6 73,4 75,3 1,9 2,6
Maatalous 01 35,1 37,2 36,3 -0,9 -2,4
C Teollisuus 10-33 671,4 563,0 565,0 2,1 0,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 75,5 66,9 66,2 -0,7 -1,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 109,4 86,7 88,1 1,4 1,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 87,4 80,1 79,7 -0,4 -0,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 109,8 87,4 92,9 5,4 6,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 232,8 191,3 191,9 0,5 0,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 56,5 50,5 46,3 -4,2 -8,3
D-E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43,1 43,2 42,6 -0,6 -1,4
F Rakentaminen 41-43 255,4 225,8 230,3 4,5 2,0
Talonrakentaminen 41 89,2 71,0 77,2 6,3 8,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 129,3 117,5 120,0 2,5 2,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 435,1 399,4 406,3 6,9 1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 65,9 56,2 57,8 1,6 2,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 161,0 136,4 138,3 1,9 1,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 208,2 206,8 210,2 3,4 1,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 220,4 208,6 214,3 5,7 2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 137,8 133,3 135,0 1,7 1,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 82,6 75,2 79,3 4,1 5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 116,2 104,1 103,5 -0,7 -0,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 143,7 138,9 143,0 4,1 2,9
K-L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 110,0 104,5 101,7 -2,8 -2,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 202,1 184,9 195,1 10,2 5,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 90,5 81,8 81,4 -0,4 -0,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 141,2 128,2 131,7 3,5 2,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 81,2 76,8 79,7 2,9 3,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 188,1 185,7 184,4 -1,3 -0,7
P Koulutus 85 225,3 219,7 239,6 19,9 9,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 552,0 554,9 552,4 -2,4 -0,4
Terveyspalvelut 86 253,8 262,7 257,2 -5,5 -2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 117,7 118,9 124,1 5,3 4,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 180,4 173,3 171,1 -2,2 -1,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57,9 59,2 60,8 1,5 2,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 99,8 94,9 94,6 -0,3 -0,3
X Toimiala tuntematon 00 16,5 13,6 17,2 3,6 26,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 18. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_018_fi.html