Liitetaulukko 19. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työsuhde          
Sukupuolet yhteensä Kaikki palkansaajat 2 207 2 123 2 120 -3 -0,1
- jatkuva kokoaikatyö 1 678 1 610 1 581 -30 -1,9
- jatkuva osa-aikatyö 196 201 209 8 3,8
- määräaikainen kokoaikatyö 248 229 244 15 6,6
- määräaikainen osa-aikatyö 84 81 85 4 4,8
Määräaikainen työ yhteensä 332 310 329 19 6,1
Osa-aikainen työ yhteensä 279 283 294 11 4,1
Miehet Kaikki palkansaajat 1 095 1 029 1 038 9 0,9
- jatkuva kokoaikatyö 913 865 851 -14 -1,7
- jatkuva osa-aikatyö 58 55 58 3 5,8
- määräaikainen kokoaikatyö 97 83 99 17 20,0
- määräaikainen osa-aikatyö 26 26 30 3 13,0
Määräaikainen työ yhteensä 123 109 129 20 18,3
Osa-aikainen työ yhteensä 84 81 88 7 8,1
Naiset Kaikki palkansaajat 1 112 1 094 1 082 -12 -1,1
- jatkuva kokoaikatyö 765 746 730 -16 -2,1
- jatkuva osa-aikatyö 137 147 151 4 3,0
- määräaikainen kokoaikatyö 151 146 144 -2 -1,0
- määräaikainen osa-aikatyö 58 55 55 1 0,9
Määräaikainen työ yhteensä 209 201 200 -1 -0,5
Osa-aikainen työ yhteensä 195 202 207 5 2,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 19. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_019_fi.html