Liitetaulukko 21. Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työsuhde          
Sukupuolet yhteensä Kaikki palkansaajat 470 392 393 1 0,2
- jatkuva kokoaikatyö 188 142 130 -12 -8,7
- jatkuva osa-aikatyö 51 46 42 -4 -9,2
- määräaikainen kokoaikatyö 169 146 161 16 10,9
- määräaikainen osa-aikatyö 62 58 59 1 2,4
Määräaikainen työ yhteensä 232 204 221 17 8,5
Osa-aikainen työ yhteensä 113 104 101 -3 -2,7
Miehet Kaikki palkansaajat 217 169 185 16 9,3
- jatkuva kokoaikatyö 113 81 80 0 -0,5
- jatkuva osa-aikatyö 17 15 13 -1 -9,5
- määräaikainen kokoaikatyö 67 54 71 16 29,9
- määräaikainen osa-aikatyö 19 19 21 1 6,6
Määräaikainen työ yhteensä 87 74 91 18 23,8
Osa-aikainen työ yhteensä 36 34 34 0 -0,3
Naiset Kaikki palkansaajat 253 223 208 -15 -6,8
- jatkuva kokoaikatyö 74 62 50 -12 -19,4
- jatkuva osa-aikatyö 34 32 29 -3 -9,0
- määräaikainen kokoaikatyö 102 91 91 0 -0,5
- määräaikainen osa-aikatyö 43 38 39 0 0,3
Määräaikainen työ yhteensä 145 130 129 0 -0,3
Osa-aikainen työ yhteensä 77 70 67 -3 -3,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 21. Palkansaajien alle vuoden kestäneet työsuhteet työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2008 - 2010, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_021_fi.html