Liitetaulukko 23. Työttömät sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010

  Vuosi Muutos Muutos
2008 2009 2010 2009/2010 2009/2010
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Ikäluokka          
Sukupuolet yhteensä 15-74 172 221 224 3,0 1,5
15-64 172 221 224 3,0 1,5
15-24 56 69 68 -2,0 -2,3
25-34 33 47 44 -3,0 -6,4
35-44 28 35 37 3,0 8,2
45-54 30 41 43 3,0 6,3
55-64 25 29 31 2,0 8,5
Miehet 15-74 85 122 126 4,0 2,9
15-64 85 122 126 4,0 2,9
15-24 29 38 38 -1,0 -1,5
25-34 16 27 26 -1,0 -2,2
35-44 12 19 20 1,0 4,9
45-54 14 23 25 2,0 9,9
55-64 13 16 17 2,0 9,7
Naiset 15-74 87 99 98 0,0 -0,2
15-64 87 98 98 0,0 -0,3
15-24 27 31 30 -1,0 -3,2
25-34 17 21 18 -2,0 -11,7
35-44 16 16 17 2,0 12,2
45-54 16 18 19 0,0 1,8
55-64 11 13 14 1,0 7,0

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 23. Työttömät sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_023_fi.html