Liitetaulukko 24. Työttömyysasteet sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010

  Vuosi Muutos
2008 2009 2010 2009/2010
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Ikäluokka        
Sukupuolet yhteensä 15-74 6,4 8,2 8,4 0,1
15-64 6,4 8,4 8,5 0,2
15-24 16,5 21,5 21,4 -0,1
25-34 5,8 8,2 7,7 -0,5
35-44 4,5 5,7 6,3 0,6
45-54 4,4 6,1 6,5 0,4
55-64 5,4 6,2 6,5 0,3
Miehet 15-74 6,1 8,9 9,1 0,2
15-64 6,2 9,0 9,3 0,2
15-24 17,1 24,1 23,8 -0,4
25-34 5,2 8,4 8,2 -0,2
35-44 3,6 6,0 6,4 0,4
45-54 4,2 6,8 7,4 0,7
55-64 5,8 7,0 7,4 0,4
Naiset 15-74 6,7 7,6 7,6 0,1
15-64 6,7 7,6 7,7 0,1
15-24 15,8 19,0 19,0 0,1
25-34 6,5 7,9 7,1 -0,8
35-44 5,4 5,3 6,1 0,8
45-54 4,6 5,4 5,6 0,2
55-64 5,0 5,5 5,7 0,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 24. Työttömyysasteet sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2008 - 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_024_fi.html