Liitetaulukko 27. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat

  Työttömyysaste, %
Vuosi
2005    2006    2007    2008    2009   
Sukupuoli Koulutusaste          
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2
Keskiasteen koulutus (3) 8,8 8,1 7,1 6,5 9,3
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 4,6 3,9 3,7 3,5 4,4
- alin korkea-aste (5) 4,8 4,0 3,9 3,3 3,8
- alempi korkeakouluaste (6) 5,2 4,6 4,1 3,9 5,6
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 3,6 3,1 3,2 3,2 4,0
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 13,9 13,6 12,3 11,9 13,8
Miehet Yhteensä 8,2 7,4 6,5 6,1 8,9
Keskiasteen koulutus (3) 8,4 7,5 6,4 5,9 9,9
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 4,2 3,4 3,4 3,0 4,4
- alin korkea-aste (5) 4,4 3,7 3,6 2,9 4,8
- alempi korkeakouluaste (6) 5,2 4,2 4,1 3,2 5,1
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 3,0 2,4 2,7 3,0 3,3
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 12,9 12,5 11,4 11,0 13,6
Naiset Yhteensä 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6
Keskiasteen koulutus (3) 9,2 8,9 7,9 7,1 8,5
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 4,9 4,3 4,0 3,8 4,5
- alin korkea-aste (5) 5,1 4,2 4,0 3,6 3,3
- alempi korkeakouluaste (6) 5,3 4,9 4,2 4,6 6,0
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 4,2 3,7 3,7 3,4 4,6
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 15,4 15,1 13,4 13,3 14,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. 2010, Liitetaulukko 27. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2009, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/tyti_2010_2011-02-15_tau_027_fi.html