Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 061 2 079 18 0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 36 -2 -5,3
Maatalous 01 17 14 -2 -13,7
C Teollisuus 10-33 335 327 -8 -2,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 38 45 7 17,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 52 0 0,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 45 -4 -9,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 53 -3 -4,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 108 -5 -4,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 25 -3 -12,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 22 -4 -14,8
F Rakentaminen 41-43 119 122 3 2,7
Talonrakentaminen 41 39 45 6 16,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 62 60 -1 -1,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 247 247 1 0,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 32 30 -2 -7,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 82 1 0,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 133 136 2 1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 130 126 -4 -3,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 79 76 -4 -4,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 50 -1 -1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 69 70 1 1,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 83 87 4 4,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 62 67 5 8,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 118 119 2 1,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 50 50 0 -0,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 82 83 1 1,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 51 51 -0 -0,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 112 -1 -0,8
P Koulutus 85 176 187 11 6,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 355 360 5 1,5
Terveyspalvelut 86 165 165 -1 -0,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 76 74 -2 -2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 114 121 8 6,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 41 44 4 9,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 59 59 0 0,6
X Toimiala tuntematon 00 10 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2011, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_034_fi.html