Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/I 2011/I 2010/I - 2011/I 2010/I - 2011/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 833,7 847,3 13,6 1,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,3 16,7 -0,6 -3,7
Maatalous 01 7,8 6,7 -1,1 -14,3
C Teollisuus 10-33 140,4 143,1 2,6 1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,4 18,1 2,7 17,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,3 22,4 2,1 10,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,8 20,0 -0,7 -3,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,9 24,1 1,1 5,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,4 47,6 -1,8 -3,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,7 11,0 -0,7 -6,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 9,6 -1,5 -13,9
F Rakentaminen 41-43 50,3 52,5 2,2 4,5
Talonrakentaminen 41 16,1 19,1 3,1 19,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 26,3 26,8 0,5 1,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,3 97,3 -2,0 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,5 13,2 -1,3 -9,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,5 37,1 1,6 4,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 49,4 47,0 -2,3 -4,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,2 53,5 0,3 0,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 34,4 33,9 -0,5 -1,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,8 19,6 0,8 4,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24,2 25,0 0,9 3,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,9 37,3 -0,6 -1,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,3 28,5 2,2 8,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 49,8 52,2 2,4 4,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,3 21,2 -0,1 -0,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,3 31,8 -0,5 -1,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,7 19,4 -0,3 -1,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,6 46,4 -0,2 -0,4
P Koulutus 85 66,2 70,4 4,2 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 137,7 141,0 3,3 2,4
Terveyspalvelut 86 65,0 64,3 -0,6 -1,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,8 29,7 -1,1 -3,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 41,9 46,9 5,0 12,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 14,7 16,0 1,3 8,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 21,3 -1,5 -6,7
X Toimiala tuntematon 00 3,6 4,8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2011, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/I - 2011/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/03/tyti_2011_03_2011-04-28_tau_035_fi.html