Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 485 2 517 32 1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 116 112 -5 -3,8
Maatalous 01 83 81 -2 -2,4
C Teollisuus 10-33 371 360 -11 -2,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 52 3 6,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 60 58 -2 -3,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 52 48 -5 -9,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 63 56 -8 -12,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 116 3 2,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 31 -2 -6,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 26 -4 -13,4
F Rakentaminen 41-43 172 181 10 5,5
Talonrakentaminen 41 63 69 6 9,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 94 6 6,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 309 316 7 2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 44 1 2,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 96 97 2 1,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 170 175 5 2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 162 151 -11 -6,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 104 97 -7 -7,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 57 54 -4 -6,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 85 1 1,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 96 99 3 3,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 74 0 0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 151 160 9 5,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 62 5 9,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 102 100 -3 -2,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 59 -5 -8,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 117 120 3 2,2
P Koulutus 85 170 181 11 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 384 404 20 5,3
Terveyspalvelut 86 181 192 11 6,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 84 1 0,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 120 128 8 6,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 53 57 5 8,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 81 -3 -3,0
X Toimiala tuntematon 00 12 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2011, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_028_fi.html