Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/II 2011/II 2010/II - 2011/II 2010/II - 2011/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1025,3 1036,8 11,5 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 67,5 64,2 -3,3 -4,9
Maatalous 01 52,0 49,7 -2,3 -4,5
C Teollisuus 10-33 157,7 156,2 -1,4 -0,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 21,6 1,4 6,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 25,0 23,8 -1,3 -5,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 23,1 20,7 -2,4 -10,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 26,1 25,5 -0,6 -2,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,3 50,9 1,6 3,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,9 13,8 -0,1 -0,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,8 10,4 -2,4 -18,6
F Rakentaminen 41-43 79,4 84,8 5,4 6,8
Talonrakentaminen 41 28,5 31,5 3,0 10,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 40,9 44,6 3,8 9,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 125,2 128,3 3,1 2,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,7 20,8 0,1 0,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 40,2 42,2 1,9 4,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,2 65,4 1,1 1,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 69,4 65,0 -4,4 -6,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 48,1 44,5 -3,6 -7,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 21,2 20,4 -0,8 -3,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,0 33,9 -0,1 -0,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 39,6 41,5 2,0 5,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,1 28,5 -1,6 -5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 61,9 65,1 3,2 5,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,8 24,6 0,8 3,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,4 39,3 0,0 -0,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,4 23,4 -1,0 -4,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,5 47,4 1,9 4,3
P Koulutus 85 60,7 62,6 1,9 3,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 145,7 152,3 6,6 4,6
Terveyspalvelut 86 69,4 70,8 1,4 2,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,9 33,7 2,8 9,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,4 47,8 2,4 5,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 18,5 20,9 2,4 12,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,1 32,0 -1,1 -3,4
X Toimiala tuntematon 00 4,8 4,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2011, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/II - 2011/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/06/tyti_2011_06_2011-07-26_tau_029_fi.html