Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 490 2 514 23 0,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 120 114 -5 -4,5
Maatalous 01 88 81 -7 -7,6
C Teollisuus 10-33 366 373 7 1,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 53 8 19,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 62 61 -0 -0,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 49 -1 -1,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 61 62 1 1,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 118 118 -0 -0,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 31 -1 -2,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 26 2 8,0
F Rakentaminen 41-43 183 184 1 0,6
Talonrakentaminen 41 66 71 5 6,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 96 92 -4 -4,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 307 310 3 1,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 42 1 3,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 96 4 4,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 174 172 -2 -1,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 156 146 -9 -6,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 99 93 -7 -6,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 56 54 -3 -5,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 85 0 0,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 98 97 -1 -0,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 72 76 3 4,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 152 156 3 2,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 58 63 6 9,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 104 101 -3 -2,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 63 62 -0 -0,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 120 0 0,2
P Koulutus 85 168 171 2 1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 380 400 20 5,3
Terveyspalvelut 86 181 193 12 6,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 82 86 4 4,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 117 122 4 3,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 60 1 1,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 86 84 -2 -2,1
X Toimiala tuntematon 00 12 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2011, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_028_fi.html