Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 948,3 954,5 6,2 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 65,5 63,8 -1,7 -2,6
Maatalous 01 52,3 49,6 -2,7 -5,1
C Teollisuus 10-33 136,9 141,2 4,3 3,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 16,9 19,9 3,0 17,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,7 22,8 0,1 0,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,1 18,6 0,5 2,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,8 24,9 1,1 4,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,8 42,9 0,1 0,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,5 12,0 -0,5 -4,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,2 9,4 0,2 1,9
F Rakentaminen 41-43 82,6 82,5 -0,1 -0,1
Talonrakentaminen 41 29,4 31,3 1,9 6,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,2 42,2 -2,0 -4,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 117,5 118,6 1,2 1,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,1 18,3 1,3 7,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,5 38,7 3,2 8,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 64,9 61,6 -3,3 -5,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 65,9 60,4 -5,5 -8,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 45,5 42,0 -3,5 -7,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,5 18,4 -2,0 -9,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,9 35,0 2,1 6,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 35,2 35,4 0,2 0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 25,0 27,4 2,5 9,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,5 55,0 1,5 2,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 20,6 22,8 2,1 10,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,5 37,4 -1,2 -3,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,2 23,3 0,1 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 42,9 -0,5 -1,2
P Koulutus 85 51,4 49,7 -1,8 -3,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 133,8 138,8 5,0 3,8
Terveyspalvelut 86 62,3 65,5 3,2 5,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,3 33,4 1,2 3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 39,2 39,9 0,7 1,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,9 20,2 -0,7 -3,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 31,1 32,3 1,2 3,9
X Toimiala tuntematon 00 4,8 4,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2011, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_029_fi.html