Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 158 2 184 26 1,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 41 0 0,4
Maatalous 01 20 18 -2 -11,9
C Teollisuus 10-33 345 351 6 1,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 41 47 7 16,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 58 59 1 1,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 48 -0 -0,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 56 -0 -0,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 116 116 -0 -0,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 27 25 -2 -6,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 26 2 8,8
F Rakentaminen 41-43 144 143 -1 -0,4
Talonrakentaminen 41 50 54 4 8,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 74 69 -5 -6,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 263 268 5 2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 31 33 2 6,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 79 84 5 5,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 152 151 -1 -0,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 131 120 -11 -8,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 76 68 -8 -10,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 52 -3 -5,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 75 1 1,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 89 -0 -0,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 69 4 5,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 123 0 0,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 51 55 4 8,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 91 90 -1 -1,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 56 1 1,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 120 0 0,2
P Koulutus 85 164 166 1 0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 364 383 19 5,2
Terveyspalvelut 86 170 181 12 6,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 81 84 3 4,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 113 118 4 3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 47 2 4,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 64 -1 -0,8
X Toimiala tuntematon 00 11 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2011, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_034_fi.html