Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2010/III 2011/III 2010/III - 2011/III 2010/III - 2011/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 787,1 791,3 4,2 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,2 19,7 0,5 2,6
Maatalous 01 11,0 10,2 -0,8 -7,5
C Teollisuus 10-33 127,5 130,2 2,6 2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,3 17,2 1,9 12,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,2 21,5 0,3 1,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,1 17,9 0,8 4,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,2 22,0 0,8 4,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,2 42,0 -0,1 -0,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,6 9,5 -1,1 -10,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 8,9 9,2 0,3 3,2
F Rakentaminen 41-43 61,7 61,4 -0,3 -0,5
Talonrakentaminen 41 20,5 22,5 2,0 9,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,7 30,4 -2,4 -7,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 95,6 97,3 1,7 1,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 12,0 13,2 1,2 9,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 29,8 33,0 3,2 10,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 53,8 51,1 -2,6 -4,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,6 45,4 -7,2 -13,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,7 27,5 -5,2 -16,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,9 17,9 -2,0 -9,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,1 28,0 1,9 7,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 31,9 31,8 0,0 -0,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 22,6 24,5 1,9 8,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 42,7 43,7 0,9 2,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 17,8 19,3 1,5 8,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,7 32,4 -0,3 -1,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 19,5 20,7 1,2 6,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 42,8 -0,5 -1,2
P Koulutus 85 49,8 47,5 -2,3 -4,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 128,6 133,0 4,4 3,4
Terveyspalvelut 86 59,3 62,5 3,2 5,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 31,6 32,1 0,5 1,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 37,8 38,4 0,7 1,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,1 16,0 -0,1 -0,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,0 24,0 1,0 4,5
X Toimiala tuntematon 00 4,6 4,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 25.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2011, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2010/III - 2011/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/09/tyti_2011_09_2011-10-25_tau_035_fi.html