Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.11.2011

Lokakuun työttömyysaste 7,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli lokakuussa 186 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun työttömyysaste oli 7,0 prosenttia, kun se edellisen vuoden lokakuussa oli 7,4 prosenttia. Työllisiä oli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/10

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2011/10

Työllisiä oli vuoden 2011 lokakuussa 2 458 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten lukumäärän virhemarginaaliin (±30 000). Sekä työllisten miesten että naisten määrä lisääntyi.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,3 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 0,5 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin ja naisten 0,3 prosenttiyksikköä 67,2 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2011 lokakuussa 186 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin (±16 000). Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 79 000 henkeä.

Työttömyysaste oli lokakuussa 7,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,8 ja naisten 6,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 7,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 17,1 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,9 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2010/10–2011/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/10 2011/10 2010/10 - 2011/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 048 4 063 0,4
Työvoima yhteensä 2 644 2 644 0,0
Työlliset 2 450 2 458 0,3
– palkansaajat 2 124 2 142 0,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 316 –3,2
Työttömät 195 186 –4,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 404 1 420 1,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 67,9 68,3 0,4
Työttömyysaste 7,4 7,0 –0,3
Työvoimaosuus 65,3 65,1 –0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2011 lopussa kaikkiaan 226 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 14 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi (2 %) edellisestä vuodesta. Eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeessä (–11 %), Pirkanmaalla (–10 %), Pohjanmaalla (–7 %) ja Uudellamaalla (–6 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 117 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2010/10– 2011/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2010/10 2011/10 2010/10 - 2011/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 241 226 –5,9
– yli vuoden työttömänä olleet 56 56 –0,6
Toimenpiteillä yhteensä 114 117 2,6
– tukitoimenpitein työllistetyt 37 35 –5,3
– työvoimakoulutuksessa 38 33 –13,5
– työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 21 5,8
– kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 20 29 44,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 35 38 8,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 010 604 8050, http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimus 2010, Työllisyys ja työttömyys vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Työsuhteet ja työajat vuonna 2010

Työvoimatutkimus 2010, Aikasarjatiedot 2001–2010

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2011, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (424,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/10/tyti_2011_10_2011-11-22_tie_001_fi.html