Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 21. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2009 2010 2011 2010/2011   2010/2011  
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3302,0 3357,9 3382,0 24,1 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 73,4 75,3 74,2 -1,1 -1,5
Maatalous 01 37,2 36,3 34,1 -2,2 -6,1
C Teollisuus 10-33 563,0 565,0 561,9 -3,2 -0,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 66,9 66,2 73,4 7,2 10,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 86,7 88,1 87,6 -0,5 -0,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 80,1 79,7 77,6 -2,1 -2,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 87,4 92,9 91,5 -1,3 -1,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 191,3 191,9 189,3 -2,6 -1,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 50,5 46,3 42,4 -3,9 -8,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43,2 42,6 39,1 -3,5 -8,1
F Rakentaminen 41-43 225,8 230,3 238,4 8,2 3,5
Talonrakentaminen 41 71,0 77,2 85,8 8,6 11,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 117,5 120,0 120,5 0,4 0,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 399,4 406,3 407,4 1,1 0,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 56,2 57,8 57,9 0,1 0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 136,4 138,3 141,9 3,5 2,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 206,8 210,2 207,7 -2,5 -1,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 208,6 214,3 201,9 -12,4 -5,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 133,3 135,0 125,9 -9,1 -6,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 75,2 79,3 76,0 -3,3 -4,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 104,1 103,5 107,7 4,2 4,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 138,9 143,0 149,5 6,5 4,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 104,5 101,7 110,1 8,3 8,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 184,9 195,1 196,6 1,5 0,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 81,8 81,4 83,8 2,4 2,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 128,2 131,7 131,5 -0,2 -0,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 76,8 79,7 80,8 1,2 1,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 185,7 184,4 184,4 0,1 0,0
P Koulutus 85 219,7 239,6 238,2 -1,4 -0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 554,9 552,4 569,6 17,1 3,1
Terveyspalvelut 86 262,7 257,2 262,9 5,7 2,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 118,9 124,1 127,5 3,3 2,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 173,3 171,1 179,2 8,1 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59,2 60,8 64,0 3,3 5,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 94,9 94,6 90,6 -4,0 -4,2
X Toimiala tuntematon 00 13,6 17,2 17,0 -0,3 -1,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Olga Kambur 09 1734 3565, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 9.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011, Liitetaulukko 21. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/13/tyti_2011_13_2012-03-09_tau_021_fi.html