Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työhön osallistumisesta sekä työajoista. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen kuukausittain tehtävä haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia. Tutkimuksen tilastotiedot ovat siten kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2011 koskevista vuositiedoista on ilmestynyt keväällä julkaisu alaotsikolla Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 sekä syksyllä perhettä ja työtä koskeva julkaisu alaotsikolla Perheet ja työ vuonna 2011. Tässä julkaisussa edellä mainitut katsaukset on koottu yhteen ja lisätty aikasarjatietoja.

Katsausosan lisäksi tämä julkaisu sisältää työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja vuosilta 2002–2011 ja 2007–2011 sekä vuotta 2011 koskevia vuositietoja.

Vuosikatsaukset ja käsillä oleva vuosijulkaisu ovat saatavilla tilaston kotisivulla ( www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus ). Vuosijulkaisu ilmestyy myös painettuna.

Työvoimatutkimuksen kotisivuilla on saatavilla kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta ( http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp ).


Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_kat_001_fi.html