Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2002 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Vuosi
2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    1)
Sukupuoli                      
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 2 372 2 365 2 365 2 401 2 443 2 492 2 531 2 457 2 447 2 474
Palkansaajat yhteensä 2 068 2 061 2 064 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143
- ylemmät toimihenkilöt 522 529 541 550 565 594 607 603 626 597
- alemmat toimihenkilöt 784 780 787 809 817 819 830 816 805 842
- työntekijät 756 747 731 734 745 761 764 697 682 695
Yrittäjät yhteensä 304 304 301 303 314 313 324 334 328 331
Miehet Työlliset yhteensä 1 229 1 227 1 229 1 243 1 266 1 289 1 315 1 255 1 259 1 278
Palkansaajat yhteensä 1 025 1 024 1 025 1 038 1 051 1 075 1 095 1 029 1 038 1 052
- ylemmät toimihenkilöt 290 296 301 300 305 325 329 324 343 327
- alemmat toimihenkilöt 218 216 216 222 220 212 219 212 213 239
- työntekijät 513 509 505 513 524 535 543 490 478 482
Yrittäjät yhteensä 204 204 204 205 215 214 220 226 221 225
Naiset Työlliset yhteensä 1 144 1 137 1 136 1 158 1 178 1 202 1 216 1 202 1 188 1 196
Palkansaajat yhteensä 1 043 1 037 1 039 1 060 1 078 1 103 1 112 1 094 1 082 1 091
- ylemmät toimihenkilöt 232 233 240 251 259 269 279 279 283 271
- alemmat toimihenkilöt 566 565 571 587 597 606 610 604 592 603
- työntekijät 243 238 226 221 221 226 221 207 203 213
Yrittäjät yhteensä 100 100 97 98 99 99 104 109 107 105
1) Tiedot vuodelta 2011 eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2002 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_008_fi.html