Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2002 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Vuosi
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sukupuoli Työnantajasektori                    
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 068 2 061 2 064 2 098 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143
Yksityinen sektori 1 419 1 405 1 404 1 441 1 472 1 517 1 532 1 459 1 447 1 466
Julkinen sektori 644 651 656 653 655 657 666 657 663 667
- valtio 146 144 149 147 149 152 157 155 153 151
- kunta 498 507 507 506 507 505 509 502 510 517
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 025 1 024 1 025 1 038 1 051 1 075 1 095 1 029 1 038 1 052
Yksityinen sektori 832 826 829 844 860 886 905 844 849 857
Julkinen sektori 191 196 195 194 190 188 187 182 185 191
- valtio 74 75 76 77 76 75 79 76 74 74
- kunta 117 121 119 116 115 112 107 106 111 117
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 043 1 037 1 039 1 060 1 078 1 103 1 112 1 094 1 082 1 091
Yksityinen sektori 587 579 575 598 611 631 628 615 598 608
Julkinen sektori 453 455 461 460 465 470 479 475 478 476
- valtio 72 69 73 70 73 77 77 79 79 77
- kunta 381 386 389 390 392 393 402 396 399 399

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2002 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_013_fi.html