Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Tehty vuosityöaika, työtunteja/palkansaaja
Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011
Työnantajasektori Toimiala TOL 2008          
Työnantajasektorit yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 1 594 1 610 1 555 1 584 1 578
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 892 1 913 1 911 1 926 1 926
C Teollisuus 10-33 1 695 1 713 1 584 1 657 1 669
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 674 1 724 1 653 1 659 1 620
F Rakentaminen 41-43 1 760 1 761 1 708 1 750 1 764
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 572 1 603 1 553 1 576 1 556
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 682 1 666 1 619 1 638 1 635
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 441 1 486 1 406 1 450 1 479
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 633 1 613 1 610 1 660 1 640
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 609 1 663 1 621 1 586 1 594
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 646 1 692 1 595 1 619 1 624
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 517 1 551 1 522 1 515 1 526
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 597 1 613 1 603 1 582 1 586
P Koulutus 85 1 372 1 397 1 366 1 406 1 368
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 537 1 518 1 506 1 525 1 510
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 446 1 442 1 427 1 427 1 422
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 423 1 529 1 470 1 531 1 501
Yksityinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 622 1 643 1 574 1 614 1 610
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 920 1 956 1 960 1 958 1 974
C Teollisuus 10-33 1 694 1 712 1 583 1 655 1 669
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 694 1 747 1 651 1 686 1 678
F Rakentaminen 41-43 1 771 1 763 1 709 1 754 1 755
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 570 1 601 1 550 1 573 1 555
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 684 1 663 1 616 1 631 1 630
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 431 1 465 1 404 1 438 1 467
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 625 1 607 1 605 1 656 1 642
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 609 1 663 1 619 1 587 1 595
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 666 1 703 1 598 1 643 1 653
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 524 1 551 1 522 1 512 1 519
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 759 1 734 1 899 1 706 1 669
P Koulutus 85 1 427 1 409 1 394 1 477 1 458
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 484 1 496 1 471 1 521 1 484
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 341 1 415 1 339 1 388 1 358
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 405 1 523 1 458 1 524 1 490
Julkinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 529 1 536 1 515 1 520 1 508
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 770 1 765 1 765 1 792 1 736
C Teollisuus 10-33 . . . . .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 619 1 677 1 658 1 602 1 488
F Rakentaminen 41-43 1 617 1 749 1 703 1 645 2 022
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 . . . . .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 659 1 708 1 655 1 770 1 743
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 535 1 658 1 429 1 551 1 551
J Informaatio ja viestintä 58-63 . . . . .
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 623 1 658 1 651 1 573 1 592
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 607 1 670 1 587 1 572 1 567
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 495 1 552 1 522 1 527 1 551
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 591 1 608 1 593 1 577 1 583
P Koulutus 85 1 363 1 394 1 360 1 392 1 350
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 551 1 524 1 517 1 526 1 520
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 566 1 469 1 548 1 477 1 507
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 . . . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_021_fi.html