Liitetaulukko 28. Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan (2011) mukaan vuonna 2011, 15-64-vuotiaat

  Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat Työllisyysaste Työttömyysaste
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia Prosenttia
Maakunta 1)              
Koko maa 3 539 2 637 2 428 208 902 68,6 7,9
Uusimaa 1 058 831 782 49 227 73,9 5,9
Varsinais-Suomi 305 227 209 18 78 68,5 8,1
Satakunta 144 104 97 6 40 67,8 6,2
Kanta-Häme 112 82 77 5 29 68,9 6,6
Pirkanmaa 323 243 220 24 79 68,1 9,8
Päijät-Häme 130 94 85 9 37 65,3 9,2
Kymenlaakso 116 85 76 9 32 65,0 10,7
Etelä-Karjala 85 61 55 6 25 64,0 9,9
Etelä-Savo 96 68 63 5 28 65,2 7,8
Pohjois-Savo 160 114 102 12 46 63,6 10,5
Pohjois-Karjala 107 76 67 10 31 62,1 12,5
Keski-Suomi 178 127 115 12 51 64,6 9,7
Etelä-Pohjanmaa 122 90 83 7 31 68,5 7,6
Pohjanmaa 113 85 80 5 28 70,7 6,4
Keski-Pohjanmaa 43 32 30 . 11 69,4 .
Pohjois-Pohjanmaa 256 184 167 16 72 65,4 8,8
Kainuu 52 36 33 3 16 63,5 8,4
Lappi 120 83 74 9 37 61,9 10,3
Ahvenanmaa 18 15 14 0 4 78,5 2,6
1) Vuodesta 2011 alkaen on käytössä Maakunnat 2011 -luokitus.

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 28. Väestö työmarkkina-aseman ja maakunnan (2011) mukaan vuonna 2011, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_028_fi.html