Liitetaulukko 29. Työlliset ammattiaseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Palkansaajat Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä Yrittäjät
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Sukupuoli Ikäluokka        
Sukupuolet yhteensä 15-74    2 474 2 143 331 319
15-64    2 428 2 124 304 297
15-24    258 247 11 8
25-34    532 486 45 45
35-44    562 486 76 76
45-54    630 541 89 89
55-64    446 364 82 79
65-74    45 19 26 22
Miehet 15-74    1 278 1 052 225 218
15-64    1 249 1 042 207 202
15-24    125 118 8 5
25-34    294 262 32 31
35-44    295 245 50 50
45-54    316 255 61 61
55-64    219 163 56 55
65-74    29 10 19 16
Naiset 15-74    1 196 1 091 105 101
15-64    1 179 1 082 98 95
15-24    133 129 4 3
25-34    238 224 14 14
35-44    267 241 26 25
45-54    315 286 29 28
55-64    227 201 26 24
65-74    17 9 8 6

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 29. Työlliset ammattiaseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_029_fi.html