Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammatti Ammattikoodi      
Ammatit yhteensä   2 474 1 278 1 196
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 214 148 66
Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 7 3 3
Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 12 157 106 51
Pienyritysten johtajat 13 51 39 12
Erityisasiantuntijat 2 500 253 247
Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat 21 167 136 30
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 22 44 16 28
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 23 142 50 92
Muiden alojen erityisasiantuntijat 24 147 51 96
Asiantuntijat 3 422 168 253
Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 31 83 70 13
Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 32 113 13 100
Liikenneopettajat ym. 33 . . .
Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 34 223 83 140
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 4 155 37 118
Toimistotyöntekijät 41 117 31 87
Asiakaspalvelutyöntekijät 42 38 7 31
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 5 409 85 324
Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 51 297 52 245
Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 52 113 33 79
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 6 95 64 31
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 7 274 252 22
Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 71 114 111 3
Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 72 126 122 5
Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 73 8 5 3
Muut valmistustyöntekijät 74 26 15 10
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 8 196 165 31
Prosessityöntekijät 81 27 25 .
Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 82 59 36 23
Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 83 110 105 6
Muut työntekijät 9 188 89 99
Muut palvelutyöntekijät 91 130 44 86
Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 92 . . .
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 93 56 43 12
Sotilaat 00 9 9 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2001) ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_034_fi.html